Annen kristen musikk – Kristenrockens historie

Kristenrocken har hatt stor betydning for mange kristne gjennom flere tiår. Sjangeren er svært populær blant troende over hele verden.

Etterhvert har også denne sjangeren kommet til Norge, og blitt anerkjent av det kristne miljøet.

Tidlig motstand mot rock

Når sjangeren rock først ble kjent var det mange kristne som var motstandere av konseptet. Det har imidlertid vært stor utvikling i den kristne verden på denne tiden. Allerede på 60-tallet begynte kristne rockeband å dukke opp. Det første store kristne rockebandet var The Crusaders. I 1966 lanserte de et nyskapende album med særegen kristen musikk i moderne drakt. I starten var blant annet Larry Norman en kjent figur innenfor sjangeren. Med sin utgivelse «Upon the Rock», skapte han furore i 1969. Dette var det første kristne rockealbumet som oppnådde stor kommersiell suksess. Denne begivenheten pekte vei mot mye spennende religiøs musikk. Det er ikke uten grunn at Norman går under navn som «The Father of Christian Rock» og «The Grand Father of Christian Rock». En annen kjent artist som kom noen år senere var Randy Stonehill. Petra, Ressurection Band og Stryper er eksempler på store kristne artister som dukket opp på 80-tallet. Noen av disse var til og med å se på MTV.

Den store revolusjonen

På 1990-tallet så man en enorm økning i populariteten til kristenrock. Dette var en vekkelsestid der mange nye mennesker viste interesse for denne musikken. Clay, The Kry og Audio Adrenaline er eksempler på band som virkelig stod frem på dette tidspunktet. De bar arven videre, og stod for mye innovasjon innenfor sjangeren. Gradvis ble rock mer og mer stuerent innenfor de kristne miljøene. Dette er en utvikling som bare blir tydeligere for hvert år som går. Kristenrock er kommet for å bli, og ikke lenger kontroversiell blant de fleste kristne.

Store endringer

Det er liten tvil om at kristne sitt syn på rock har endret seg mye gjennom årene. Fra stor motstand, har en positiv holdning vokst gradvis frem. I dag bruker mange meninger kristenrock som en metode for å rekruttere nye medlemmer. Dette er en musikkform som engasjerer mange, og skaper god stemning i kirken. Utviklingen både i holdninger og musikalsk har vært enorm i løpet av noen få tiår.

Grunnleggende konsept

Kristenrock har helt fra starten hatt et grunnleggende fokus på å fremme Jesus og hans lære. Dette grunnprinsippet er også gjeldende for de fleste kristne band i dag. På dette området er det altså ikke mye som har endret seg fra 1960-tallet. Det er først og fremst musikken som har endret seg. Dette har skjedd i nær sammenheng med den generelle utviklingen innenfor musikk i verden. Kristenrock er en sjanger som både er en kontinuitetsbærer og nyskapende på samme tid.

Kristenrock er i dag en etablert musikalsk sjanger som er populær i hele verden. Rocken er nå blitt så viktig for mange religiøse at det er all grunn til å tro at sjangeren har en lang fremtid. Musikk er en spennende mulighet til å spre det kristne budskapet til flere mennesker.